Migrationsrätt

Vi på ADELFA har lång erfarenhet av att säkerställa en rättssäker process och vi hjälper dig genom tvistens hela kedja (Vi har lång erfarenhet av både enkla och komplexa ärende).

Vi kan bistå dig vid frågor rörande:

  • Arbetstillstånd
  • Uppe­hålls­till­stånd för högkva­li­fi­ce­rade personer för att söka arbete eller starta företag
  • Starta och driva ett företag i Sverige
  • Arbetstillstånd i Sverige
  • Förlänga uppehållstillstånd
  • Överklaga beslut uppehållstillstånd
  • Överklaga beslut medborgarskap
  • Uppföljning och komplettering vid behov

När arbetstillstånd är beviljat

Löpande kontroller av anställningens villkor för arbetstillstånd lön, skatter, försäkringar …
Arbetstillstånd är tidsbegränsade till anställningens längd men max till två år. Innan arbetstillståndet löper ut så behöver det förlängas.

Boka en tid med en av våra affärsjurister som kommer att granska ditt ärende.

Boka konsultation!