Affärsjuridik

Vi på ADELFA har lång erfarenhet av att säkerställa en rättssäker process och vi hjälper dig genom tvistens hela kedja.

Vi kan bistå dig vid frågor rörande:

  • Bolagsbildning
  • Aktieägaravtal & aktieägartvister
  • Internationella skiljeförfaranden
  • Alla typer av affärsavtal
  • Tvister
  • Stämningar


Hela processen igenom kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden.

Vi jobbar resultatinriktat med fokus på effektivisering och tillgänglighet, för att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera juridiska tjänster till varje enskild klient.

Kontakta oss för konsultation!