Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt.

De immateriella rättigheterna ger rättighetsinnehavaren ensamrätt till sina tillgångar. De immateriella rättigheterna är:

 • Upphovsrätten
  Upphovsrätten som skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande, och även källkoden till datorprogram. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
 • Patent
  Patent som är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. En patentansökan offentliggörs efter 18 månader. Ett patent gäller i max 20 år.
 • Varumärkesskydd
  Varumärkesskydd som är ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn eller slogans . Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten, så kallade förpackningsutstyrslar. Varumärket måste anses unikt och gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett varumärkesskydd gäller i tio år och kan sen förlängas med 10 år i taget, hur länge som helst.
 • Designskydd
  Designskydd/Mönsterskydd, skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller den bakomliggande idén. Ett designskydd gäller i max 25 år.
Boka konsultation!